Loading...

Impressum

De opdruk vind je hier

Dienstaanbieder in de zin van  § 5 van de telecommunicatiewet (TMG) is het

Zweckverband Tourismusverband Biggesee-Listersee

Der Zweckverbandsvorsteher Christian Pospischil, Burgermeester van de Hanzestad Attendorn
Kölner Straße 12
D 57439 Attendorn
Telefoon: 0049  27 22 / 64 – 210
Telefax: 0049 27 22 / 64 – 241

Bij het Zweckverband gaat het om een publiekrechtelijk lichaam.

De Zweckverband Tourismusverband Biggesee-Listersee is een publiekrechtelijke vennootschap, vertegenwoordigd door het hoofd van de vereniging Christian Pospischil (burgemeester van de Hanzestad Attendorn).

De redactionele verantwoordelijkheid voor deze inhoud van het Tourismusverband Biggesee-Listersee ligt – indien niet anders aangegeven  – bij:

Zweckverband Tourismusverband Biggesee-Listersee
Der Zweckverbandsvorsteher
Christian Pospischil, Burgermeester van de Hanzestad Attendorn

Kantoor :
Tourismusverband Biggesee-Listersee
Schüldernhof 17
D 57439 Attendorn
Telefon:  0049 2722 / 65 79 240
Telefax:   0049 2722 / 65 79 241
E-Mail: info@bigge-listersee.de

Geschäftsführerin Imke Grotelüschen
E-Mail: i.grotelueschen@bigge-listersee.de

Belastingnummer : 338/5859/0749

Wij zijn niet verplicht of verplicht om aan arbitrageprocedures voor een arbitragecommissie deel te nemen.

Platform voor de online arbitrage van de Europese Commissie online geschillenbeslechtingsplatform

Afdeling: Tourismusverband Biggesee-Listersee Directrice Imke Grotelüschen

Aansprakelijkheid voor inhoud

Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetten in overeenstemming met sectie 7 (1) TMG. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie van derden te controleren of te zoeken naar omstandigheden die wijzen op illegale activiteiten.
Verplichtingen voor het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter alleen mogelijk vanaf het moment dat we ons bewust worden van een specifieke juridische overtreding. Zodra we ons bewust worden van dergelijke schendingen, zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, waar wij geen invloed op hebben. Om deze reden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. De betreffende aanbieder of exploitant van de pagina's is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina's. De gelinkte pagina's werden op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Er was geen illegale inhoud waarneembaar op het moment dat de link werd gemaakt.
Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is niet redelijk zonder concreet bewijs van een inbreuk. Zodra we ons bewust worden van wettelijke schendingen, zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrechten

Op de inhoud en werken op deze pagina's die door de site-exploitant zijn gemaakt, is het Duitse auteursrecht van toepassing. Voor duplicatie, bewerking, distributie en elk gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze pagina zijn alleen toegestaan ​​voor privé, niet-commercieel gebruik.
Voor zover de inhoud op deze pagina niet is gemaakt door de exploitant, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name de inhoud van derden is als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks kennis nemen van een inbreuk op het auteursrecht, laat het ons dan weten. Zodra we ons bewust worden van wettelijke schendingen, zullen we dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Gegevensbescherming

De toegang tot dit webaanbod wordt geregistreerd (pagina, datum, IP-adres). Deze gegevens worden voor statistieke doeleinden in geanonimiseerde vorm opgeslagen en na twee maanden weer gewist. Indien u ons een e-mail wilt sturen, vergeet dan niet dat de informatie tot het gebruik van een coderingsmethode tijdens het transport door onbevoegden ter kennis genomen, vervalst of gewist kunnen worden. Voor vertrouwelijke informatie is daarom de briefweg aanbevolen. Wanneer in het internetaanbod de mogelijkheid bestaat om persoonsgegevens of zakelijke gegevens in te voeren (e-mailadressen, namen, adressen), worden deze gegevens door de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige basis vrijgegeven. Het gebruik van alle aangeboden diensten is  – voor zover technisch mogelijk en redelijk– ook zonder vermelding van dergelijke gegevens of met vermelding van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem toegestaan.

Rechtsgeldigheid van deze aansprakelijkheidsuitsluiting

Deze aansprakelijkheidsuitsluiting moet als deel van het internetaanbod beschouwd worden, van waaruit naar deze pagina verwezen werd. Indien delen of formuleringen van deze tekst de geldende rechtssituatie niet, niet meer of niet volledig vervult, blijven de andere delen van het document qua inhoud en geldigheid onaangetast.

Aansprakelijkheidsuitsluiting

De verstrekte informatie op deze website werd door ons zorgvuldig gecontroleerd en wordt regelmatig geactualiseerd.  Er kan echter geen garantie gegeven worden dat alle gegevens steeds volledig, correct en actueel zijn. Dit geldt in het bijzonder voor alle verbindingen (“links“) met andere websites, waarnaar rechtstreeks of onrechtstreeks verwezen wordt. Alle gegevens kunnen zonder voorgaande aankondiging aangevuld, verwijderd of veranderd worden.
Verder is het niet onze verantwoordelijkheid om voorzorgsmaatregelen te nemen tegen destructieve programma’s of programmadelen zoals virussen, wormen, Trojaanse paarden e.d., die op webservers liggen en die mogelijkerwijs door links vanaf onze website bereikt kunnen worden.

Afbeeldingsbronnen

De foto’s werden door de Hanzestad Attendorn, het Brandweermuseum  Attendorn, de Atta-grot, de stad  Drolshagen, de Verein Drolshagen Marketing e.V., Sven Huppertz, de stad Meinerzhagen, het Heimatverein Meinerzhagen, Personenschifffahrt Biggesee, de stad Olpe, de Verein Olpe Aktiv e.V., Tatjana Schefers, Volker Schneider, Stefan Ziese, Sauerland Tourismus e.V., Dennis Stratmann, Tanja Evers,  Sabrina Voss, Manfred Stromberg, Oliver Köhnke, Flycam Sauerland, Björn Bernhardt, Susanne Schnatz, Kevin Bischof,  Dominik Wigger, Sabrina Voss, UFO Luftbild, de camping Gut Kalberschnacke,  H.D. Wurm, de gemeente Wenden en het Schaustellerverband Wendener Kirmes ter beschikking gesteld. Wij bedanken ons ook bij de fotografen, die hun foto’s op pixabay.com ter beschikking stellen.

YouTube-video’s

Wij hebben YouTube-video’s in ons online aanbod geïntegreerd, die op opgeslagen zijn en die direct vanaf onze website bekeken kunnen worden. Al deze video’s zijn in de “uitgebreide gegevensbeschermingsmodus” geïntegreerd, met andere woorden er worden geen gegevens van u als gebruiker naar YouTube gestuurd wanneer u de video’s niet afspeelt. Pas wanneer u de video’s afspeelt, worden de in de volgende paragraaf genoemde gegevens overgedragen. Wij hebben geen invloed op de gegevensoverdracht.
Door het bezoek aan de website krijgt YouTube de informatie dat u de subpagina van onze website heeft opgeroepen. Verder worden de tijdens het bezoek aan onze website geregistreerde gegevens doorgestuurd. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of YouTube een gebruikersaccount ter beschikking stelt, via dewelke u ingelogd bent, of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Bent u bij Google ingelogd, dan worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Wanneer u de toewijzing met uw profiel bij YouTube niet wenst, moet u zich vóór de activering van de button uitloggen. YouTube slaat uw gegevens als gebruiksprofielen op en gebruikt ze voor reclame, marktonderzoek en/of de specifieke creatie van zijn website. Dergelijke analyse gebeurt vooral  (zelfs voor niet ingelogde gebruikers) voor aan de behoeften aangepaste reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U heeft recht om verzet aan te tekenen tegen de creatie van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich tot YouTube moet wenden.

Meer informatie over doel en omvang van de gegevensregistratie en zijn verwerking door YouTube vindt u in de verklaring inzake de gegevensbescherming. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden als bescherming van uw privacy: Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de USA en heeft zich aan het  EU-US-Privacy-Shield onderworpen    https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

De juridische basis voor de inbedding van de YouTube-video’s is art. 6 lid 1 lit. f AGV. Onze legitieme interesse ligt in marketingdoeleinden.  Wanneer u uw toestemming geeft door op de video te klikken, is de juridische basis art. 6 lid 1 lit. a AGV.

Social-Media-Plug-ins

Op dit ogenblik gebruiken wij de volgende Social-Media-Plug-ins: Facebook, Google+, Twitter, Instagram en Pinterest. Wij gebruiken daarbij een zogenaamde twee klikken oplossing of een technisch gelijkwaardige. Dat betekent dat, wanneer u onze pagina bezoekt, in principe initieel geen persoonsgegevens aan de aanbieders van de  Plug-ins worden doorgestuurd. U herkent de aanbieder van de  Plug-ins via de markering op het vakje boven zijn beginletters of het logo. Wij bieden u de mogelijkheid om via de button direct met de aanbieder van de Plug-in te communiceren. Alleen wanneer u op het gemarkeerde veld klikt en het daardoor activeert, krijgt de Plug-in-aanbieder de informatie dat u de website van ons online aanbod heeft opgeroepen. Verder worden de tijdens het bezoek aan onze website geregistreerde gegevens doorgestuurd. In geval van Facebook wordt na de indicatie van de aanbieders in Duitsland het IP-adres onmiddellijk na registratie geanonimiseerd. Door de activering van de Plug-in worden dus persoonsgegevens van u naar de betreffende Plug-in-aanbieder gestuurd en daar (bij aanbieders uit de USA) opgeslagen. Omdat de Plug-in-aanbieder de gegevens vooral via cookies registreert, raden wij u aan, voordat u op het vakje klikt, via de veiligheidsinstellingen van uw browser alle cookies te wissen.

Wij hebben noch invloed op de geregistreerde gegevens en gegevensverwerkingsprocedures, noch kennen wij de volle omvang van de gegevensverwerking, de doelen van de verwerking, de opslagperiodes. Ook over het wissen van de geregistreerde gegevens door de Plug-in-aanbieder hebben wij geen informatie.

De Plug-in-aanbieder slaat uw gegevens als gebruiksprofielen op en gebruikt ze voor reclame, marktonderzoek en/of de specifieke creatie van zijn website. Dergelijke analyse gebeurt vooral  (zelfs voor niet ingelogde gebruikers) voor aan de behoeften aangepaste reclame en om andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website te informeren. U heeft recht om verzet aan te tekenen tegen de creatie van deze gebruikersprofielen, waarbij u zich tot de betreffende Plug-in-aanbieder moet wenden. Via de Plug-ins bieden wij u de mogelijkheid met de sociale netwerken en andere gebruikers te interageren, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en voor u als gebruiker interessanter kunnen maken.

De juridische basis voor het gebruik van de Plug-in is art. 6 lid 1 lit. f AVG, waarbij onze legitieme interesse in marketingdoelen ligt. Wanneer u uw toestemming geeft door op een Plug-in te klikken, is de juridische basis art. 6 lid 1 lit. a AGV.

De gegevens worden doorgestuurd onafhankelijk van het feit of u een account bij de  Plug-in-aanbieder heeft en daar ingelogd bent. Wanneer u bij de Plug-in-aanbieder ingelogd bent, worden uw bij ons geregistreerde gegevens rechtstreeks aan uw bij de Plug-in-aanbieder bestaande account toegewezen. Wanneer u de geactiveerde button indrukt, en bijvoorbeeld de pagina met een link verbindt, slaat de Plug-in-aanbieder ook deze informatie in uw gebruikersaccount op en deelt ze openbaar aan uw contacten mee. Wij raden u aan na het gebruik van een sociaal netwerk regelmatig uit te loggen, in het bijzonder echter voor de activering van de Social-Media-Plug-in-button, omdat u zo een toewijzing met uw profiel bij de  Plug-in-aanbieder kunt vermijden.

Meer informatie over doel en omvang van de gegevensverwerking en hun verwerking door de Plug-in-aanbieder vindt u in de volgende verklaringen van de gegevensbescherming van deze aanbieders. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden als bescherming van uw privacy.

Adressen van de betreffende plug-in-aanbieders en URL met hun aanwijzingen betreffende de gegevensbescherming:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA;
http://www.facebook.com/policy.php;meer informatie over de gegevensregistratie: http://www.facebook.com/help/186325668085084,http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications alsookhttp://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.Facebook heeft zich aan het EU-US-Privacy-Shield onderworpen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. U kunt het privacybeleid van Google hier vinden: https://policies.google.com/privacy?hl=de . Google heeft zich aangemeld bij het EU-VS-privacyschild , https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA.
https://help.instagram.com/519522125107875.

Bronvermeldingen: Facebook Disclaimer
Bronvermeldingen: eRecht24 Disclaimer

 

Webdesign

Inwebco GmbH
Möhnestraße 55
59755 Arnsberg
Tel: 02932-434490
www.inwewbco.com

 

Deze opdruk is ook van toepassing op het volgende socialemediakanaal: Facebook en Instagram

 

 

Houd er rekening mee dat na activering de gegevens naar de betreffende provider worden verzonden.

Houd er rekening mee dat na activering de gegevens naar de betreffende provider worden verzonden.