Loading...

Verklaring inzake de gegevensbescherming

Hier vindt u ons privacybeleid

Natuur-belevenisgebied Biggemeer-Listermeer! / Verklaring inzake de gegevensbescherming

Gegevensbeschermingsverklaring voor https://www.biggesee-listersee.com

 

1. Wie is de verantwoordelijke en hoe kan ik contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming?

Zweckverband Tourismusverband Biggesee-Listersee
Schüldernhof 17
57439 Attendorn
info@bigge-listersee.de

Onze functionaris voor gegevensbescherming, JURANDO GmbH ( https://www.jurando.de/ ), Dr. Dennis Werner, is te bereiken op datenschutz@ihre-domain.de of per post op ons adres met de toevoeging "Data Protection Officer".

2. Welke rechten heb je?

U heeft tegenover ons de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

-  Recht op informatie (art. 15 AVG),
-  Recht op rectificatie (art. 16 AVG),
-  Recht op verwijdering (art. 17 AVG),
-  Recht op beperking van verwerking (Art. 18 AVG),
-  Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG),
-  Recht op bezwaar tegen verwerking (Art. 21 AVG).

U kunt ook acc. Klacht over artikel 77 AVG bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Als u ons uw toestemming heeft gegeven, kunt u deze op elk moment intrekken zonder de wettigheid van de verwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, aan te tasten. Het enige wat u hoeft te doen is ons een informele e-mail sturen.

3. Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslagen verwerken wij persoonsgegevens?

Bezoek onze website

Wanneer u onze website alleen voor informatieve doeleinden bezoekt, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar ons verzendt, tenzij u ons andere informatie verstrekt. Dit zijn:

-  IP adres
-  Datum en tijd van het verzoek
-  Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
-  Toegangsstatus / HTTP-statuscode
-  Website waar het verzoek vandaan komt (de zogenaamde "verwijzer")
-  Besturingssysteem en het oppervlak
-  Taal en versie van de browsersoftware.

We slaan deze gegevens, inclusief het IP-adres, ook op in logbestanden.
De genoemde gegevens zijn voor ons technisch noodzakelijk om onze website weer te geven, stabiliteit en veiligheid te waarborgen en ons aanbod te optimaliseren.
De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, lit. f AVG, waarbij ons legitieme belang voortvloeit uit de bovengenoemde doeleinden.
Deze gegevens verwijderen wij uiterlijk na zeven dagen. Verdere opslag vindt alleen plaats als de persoonsgegevens zijn geanonimiseerd; in het geval van IP-adressen gebeurt dit bijvoorbeeld door een verkorting conform gegevensbescherming.

Cookies

We gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw systeem worden opgeslagen en waardoor bepaalde informatie naar ons stroomt.
We gebruiken tijdelijke en permanente cookies op onze website. Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Deze omvatten met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gezamenlijke sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies te allen tijde verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.
U kunt uw browserinstellingen naar wens configureren en b.v. B. weigeren cookies van derden of alle cookies te accepteren. We willen u erop wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.
We gebruiken ook cookies om u te identificeren voor volgende bezoeken als u een account bij ons heeft. Anders moet u voor elk bezoek opnieuw inloggen.
Het gebruik van cookies dient om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken en de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren. Aan de andere kant gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren om ons aanbod te optimaliseren. Deze cookies stellen ons in staat automatisch te herkennen wanneer u onze site opnieuw bezoekt dat u al bij ons bent geweest. Deze cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode.
Wanneer u onze website bezoekt, vestigen wij uw aandacht op het gebruik van cookies door middel van een cookieverklaring die verwijst naar deze privacyverklaring. Daar kunt u ook toestemming geven voor het gebruik van cookies.

De rechtsgrondslag voor de technisch noodzakelijke cookies is artikel 6, lid 1, lit. f AVG, waarbij ons legitieme belang voortvloeit uit de bovengenoemde doeleinden. Als u instemt met het gebruik van cookies, is de rechtsgrondslag artikel 6, lid 1, lit. een GDPR.

Contact Formulier 

Als u ons contactformulier gebruikt, zullen we de door u verstrekte gegevens gebruiken, waarbij alleen een geldig e-mailadres vereist is en de andere informatie vrijwillig is om uw verzoek te beantwoorden. Uw informatie kan worden opgeslagen in een klantrelatiebeheersysteem ("CRM-systeem") of vergelijkbare software.
De gegevensverwerking om contact met ons op te nemen is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. b AVG, voor zover uw verzoek betrekking heeft op het nakomen van contractuele verplichtingen of een contractinitiatie. In andere gevallen is de rechtsgrondslag te vinden in artikel 6, lid 1, lit. f AVG, waarbij ons legitieme belang voortvloeit uit de bovengenoemde doeleinden.
De door ons verzamelde persoonsgegevens voor het gebruik van het contactformulier worden automatisch verwijderd nadat uw verzoek is afgehandeld, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze te bewaren of we hebben de gegevens nodig om de overeenkomst na te komen. U kunt ook op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking als de verwerking is gebaseerd op een legitiem belang.

E-mail contact

Als u contact met ons opneemt via de door ons verstrekte e-mailadressen, slaan we de door u verstrekte persoonlijke gegevens op om uw vragen te beantwoorden. Uw informatie kan worden opgeslagen in een klantrelatiebeheersysteem ("CRM-systeem") of vergelijkbare software.
Tijdens het transport of de levering van uw e-mail worden ook regelmatig loggegevens gegenereerd, die bijvoorbeeld ook het IP-adres bevatten van de e-mailserver die u gebruikt. Deze loggegevens zijn nodig om de goede werking van onze e-mailserver te garanderen en dienen ook als bewijs bij serverproblemen of beveiligingsincidenten.
De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, lit. f AVG, waarbij ons legitieme belang voortvloeit uit de bovengenoemde doeleinden. Als contact gericht is op het sluiten van een contract of contact wordt gemaakt in het kader van een bestaande contractuele relatie, is de rechtsgrondslag artikel 6, lid 1, lit. b AVG.

De gegevens worden verwijderd wanneer het verzoek definitief is verwerkt, als we niet wettelijk verplicht zijn om het te bewaren of als we de gegevens nodig hebben om het contract na te komen. U kunt ook op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking als de verwerking is gebaseerd op een legitiem belang. De loggegevens op onze e-mailserver worden uiterlijk na zeven dagen verwijderd.

Plug-ins voor sociale media

We gebruiken momenteel de volgende plug-ins voor sociale media: Facebook, Google+, Twitter, Instagram en Pinterest. We gebruiken de zogenaamde twee-klik-oplossing of een technisch equivalent. Dit betekent dat bij een bezoek aan onze website in eerste instantie geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan de aanbieders van de plug-ins. U herkent de aanbieder van de plug-in aan de markering op de box boven de beginletter of het logo. Wij bieden u de mogelijkheid om via de knop direct met de aanbieder van de plug-in te communiceren. De plug-inprovider ontvangt alleen de informatie die u op de desbetreffende website van ons online-aanbod hebt opgevraagd, als u op het gemarkeerde veld klikt en daardoor activeert. Bovendien worden de gegevens die worden verzameld wanneer u onze website bezoekt, verzonden. In het geval van Facebook wordt het IP-adres volgens de desbetreffende provider in Duitsland onmiddellijk na het verzamelen geanonimiseerd. Door de plug-in te activeren, worden persoonlijke gegevens van u naar de respectieve plug-inprovider verzonden en daar opgeslagen (voor Amerikaanse providers in de VS). Aangezien de plug-inprovider gegevens verzamelt met behulp van met name cookies, raden we u aan alle cookies te verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser voordat u op het grijze vak klikt.

We hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingsprocessen, en we zijn ons ook niet bewust van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking en de opslagtermijnen. We hebben ook geen informatie over het verwijderen van de gegevens die door de plug-inprovider zijn verzameld

De plug-inprovider slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en / of om zijn website in overeenstemming met de vereisten te ontwerpen. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor niet-ingelogde gebruikers) om op behoeften gebaseerde advertenties weer te geven en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met de respectievelijke plug-inprovider om dit recht uit te oefenen. Via de plug-ins bieden we je de mogelijkheid om te communiceren met sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en interessanter kunnen maken voor jou als gebruiker.

De wettelijke basis voor het gebruik van de plug-ins is artikel 6, lid 1, lit. f AVG, waarbij ons legitieme belang voortkomt uit marketingdoeleinden. Als toestemming wordt gegeven door op een plug-in te klikken, is de rechtsgrondslag artikel 6, lid 1, verlicht. een GDPR.

De gegevens worden doorgegeven ongeacht of u een account heeft bij de plug-inprovider en daar bent ingelogd. Als u bent ingelogd bij de plug-inprovider, worden uw gegevens die bij ons zijn verzameld rechtstreeks toegewezen aan uw account bij de plug-inprovider. Als u op de geactiveerde knop drukt en b.v. Als de pagina bijvoorbeeld is gekoppeld, slaat de plug-inprovider deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en deelt deze openbaar met uw contacten. We raden u aan om regelmatig uit te loggen na het gebruik van een sociaal netwerk, maar vooral voordat u de plug-in-knop voor sociale media activeert, omdat u zo kunt voorkomen dat u door de plug-inprovider aan uw profiel wordt toegewezen.

Meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-inprovider vindt u in de onderstaande gegevensbeschermingsverklaringen van deze providers. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen.

Adressen van de respectievelijke plug-inproviders en URL met hun gegevensbeschermingsinformatie:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php ; Meer informatie over gegevensverzameling: http://www.facebook.com/help/186325668085084 , http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications  en http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo . Facebook heeft zich aangemeld bij het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. U kunt het privacybeleid van Google hier vinden: https://policies.google.com/privacy?hl=de . Google heeft zich aangemeld bij het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS.
https://help.instagram.com/519522125107875  .

Vimeo-video's

We integreren video's van het "Vimeo" -platform. De aanbieder is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS. De gegevens die worden verzameld wanneer u onze website bezoekt, worden naar de provider verzonden. In het bijzonder is de verzending van het IP-adres noodzakelijk zodat de provider de inhoud kan verzenden.
Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door Vimeo is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring: https://vimeo.com/privacy .

De wettelijke basis voor het insluiten van de Vimeo-video's is artikel 6, lid 1, lit. f AVG. Ons legitieme belang vloeit voort uit marketingdoeleinden.

Youtube filmpjes

We hebben YouTube-video's geïntegreerd in ons online aanbod, die zijn opgeslagen op http://www.youtube.com   en rechtstreeks vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. Deze dienst wordt geleverd door Google.
De video's zijn allemaal geïntegreerd in de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus", d.w.z. dat er geen gegevens over jou als gebruiker naar YouTube worden verzonden als je de video's niet afspeelt. Alleen wanneer u de video's afspeelt, worden de gegevens die in de volgende alinea worden genoemd, overgedragen. We hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.
Wanneer u de website bezoekt, ontvangt YouTube de informatie dat u de bijbehorende subpagina van onze website hebt bezocht. Bovendien worden de gegevens die worden verzameld wanneer u onze website bezoekt, verzonden. Dit vindt plaats ongeacht of YouTube een gebruikersaccount biedt waarbij u bent aangemeld of dat er geen gebruikersaccount is. Als u bij YouTube bent ingelogd, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als je niet wilt dat je YouTube-profiel wordt toegewezen, moet je uitloggen voordat je de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt ze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en / of het op behoeften gebaseerde ontwerp van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om op behoeften gebaseerde advertenties te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, hoewel je contact moet opnemen met YouTube om ze uit te oefenen.

Meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen en verwerken van gegevens door YouTube is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsopties om uw privacy te beschermen: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy . Google verwerkt uw persoonsgegevens ook in de Verenigde Staten en heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework   .

De wettelijke basis voor het insluiten van YouTube-video's is artikel 6, lid 1, lit. f AVG. Ons legitieme belang vloeit voort uit marketingdoeleinden. Voor zover u toestemming geeft door op de video te klikken, is de rechtsgrondslag artikel 6, lid 1, verlicht. een GDPR.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Google-services

Deze website maakt gebruik van de hieronder beschreven Google-services, die worden aangeboden door Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
De gegevensbeschermingsverklaring van Google en de gebruiksvoorwaarden en informatie over de door Google gebruikte technologieën vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de .
De informatie die wordt gegenereerd als onderdeel van het gebruik van de services, kan worden verzonden naar een server van Google in de VS en daar worden opgeslagen.
Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden overgedragen, heeft Google zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die cookies gebruikt (tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen) om een ​​analyse van uw gebruik van de website mogelijk te maken en om ons aanbod continu te verbeteren en interessanter te maken.
Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort voordat het naar een derde land wordt verzonden. Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp ()". Als gevolg hiervan worden IP-adressen verder in verkorte vorm verwerkt, zodat ze niet aan een persoon kunnen worden gekoppeld. Voor zover de over u verzamelde gegevens persoonlijk zijn, worden deze onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderd. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgebracht en daar ingekort. Namens de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de website-exploitant andere diensten te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de browserplug-in te gebruiken die beschikbaar is onder de volgende link. Download en installeer in: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  .

U kunt ook op http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  klikken;
Stel een zogenaamde Analytics opt-out-cookie in, die voorkomt dat Google Analytics in de toekomst gegevens verzamelt bij het gebruik van deze website.

De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, lit. f AVG. Ons legitieme belang vloeit voort uit optimalisatie- en marketingdoeleinden waarvoor we de resultaten van Google Analytics gebruiken. Als u hebt ingestemd met het gebruik ervan, is de rechtsgrondslag artikel 6, lid 1, lit. een GDPR.

Google Maps

We gebruiken Google Maps op deze website. Hierdoor kunnen wij u interactieve kaarten direct op de website tonen en kunt u de kaartfunctie gemakkelijk gebruiken.
Wanneer u de website bezoekt, ontvangt Google de informatie dat u de bijbehorende subpagina van onze website heeft bezocht. Bovendien worden de gegevens die worden verzameld wanneer u onze website bezoekt, verzonden. Dit vindt plaats ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarbij u bent aangemeld of dat er geen gebruikersaccount is. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw profiel aan Google wordt toegewezen, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt ze voor reclamedoeleinden, marktonderzoek en / of het op behoeften gebaseerde ontwerp van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om op behoeften gebaseerde advertenties te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het maken van deze gebruikersprofielen, maar je moet contact opnemen met Google om ze uit te oefenen.

De wettelijke basis voor het gebruik van Google Maps is artikel 6, lid 1, lit. f AVG, waarbij ons legitieme belang voortvloeit uit de genoemde marketingdoeleinden.

Google Vertalen

We gebruiken "Google Translate" op onze website zodat u onze website gemakkelijk kunt vertalen.
Wanneer u "Google Translate" aanroept, wordt er een cookie geplaatst om de geselecteerde taal te behouden. De cookie wordt meestal verwijderd wanneer de browser wordt gesloten. U kunt het plaatsen van cookies voorkomen door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. In dit geval werkt 'Google Translate' mogelijk niet of niet goed. Tijdens het gebruik van "Google Translate" verwerkt Google informatie over u, zoals de geselecteerde taal en uw surfgedrag. U kunt deze verwerking voorkomen als u onze website alleen in het Duits gebruikt. Alleen wanneer u naar een andere taal overschakelt, worden gegevens naar Google verzonden.

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, lit. f AVG, waarbij ons legitieme belang voortvloeit uit de vermelde doeleinden of artikel 6, lid 1, verlicht. een AVG als je toestemming hebt gegeven door een andere taal te activeren.

Google Web Fonts

Deze pagina gebruikt zogenaamde weblettertypen die door Google worden geleverd voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer een pagina wordt opgeroepen, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.
Voor dit doel moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de Google-servers. Zo weet Google dat onze website is bezocht via uw IP-adres.

Google Web Fonts worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van de rechtsgrondslag van artikel 6, lid 1, lit. f AVG.

Google reCAPTCHA

We gebruiken Google reCAPTCHA op onze website om ervoor te zorgen dat inzendingen worden gedaan door een natuurlijk persoon en niet door mechanische of geautomatiseerde verwerking.
Uw IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service, worden naar Google verzonden.

De wettelijke basis voor het gebruik van Google reCAPTCHA is artikel 6, lid 1, lit. f AVG, waarbij ons legitieme belang voortvloeit uit de genoemde doeleinden.

Google Ads (voorheen Google AdWords)

We gebruiken het aanbod van Google Ads om de aandacht te vestigen op onze aanbiedingen met behulp van advertentiemateriaal op externe websites. In relatie tot de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de individuele reclamemaatregelen zijn. We zijn daarom geïnteresseerd om u advertenties te tonen die voor u interessant zijn, om onze website interessanter voor u te maken en om een ​​eerlijke berekening van de advertentiekosten te bereiken.

Dit advertentiemateriaal wordt door Google geleverd via zogenaamde "advertentieservers". Voor dit doel gebruiken we advertentieservercookies, die kunnen worden gebruikt om bepaalde parameters te meten voor het meten van succes, zoals de weergave van advertenties of klikken door gebruikers. Als u onze website bezoekt via een Google-advertentie, slaat Google Adwords een cookie op uw pc op. Deze cookies verliezen gewoonlijk hun geldigheid na 30 dagen en mogen niet worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Voor deze cookie de unieke cookie-ID, het aantal advertentievertoningen per plaatsing (frequentie), laatste vertoning (relevant voor conversies na weergave) en opt-out-informatie (markering dat de gebruiker dat niet doet wil meer worden aangesproken).

Met deze cookies kan Google uw internetbrowser herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina's van de website van een Ads-klant bezoekt en de cookie die op zijn computer is opgeslagen nog niet is verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is omgeleid. Elke Adwords-klant krijgt een ander cookie toegewezen. Cookies kunnen daarom niet worden gevolgd via de websites van Adwords-klanten. Wij verzamelen en verwerken zelf geen persoonsgegevens in de genoemde reclamemaatregelen. We ontvangen alleen statistische evaluaties van Google. Op basis van deze evaluaties kunnen we zien welke van de gebruikte reclamemaatregelen bijzonder effectief zijn. We ontvangen geen verdere gegevens over het gebruik van het reclamemateriaal, met name kunnen we de gebruikers niet identificeren op basis van deze informatie.

Door de gebruikte marketingtools brengt uw browser automatisch een directe verbinding met de Google-server tot stand. We hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de door Google verzamelde gegevens door het gebruik van deze tool en informeren u daarom op basis van ons kennisniveau: door Google Ads te integreren, ontvangt Google de informatie dat u het overeenkomstige deel van onze website bent opgeroepen of op een van onze advertenties geklikt. Als u bij een Google-service bent geregistreerd, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Zelfs als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de provider uw IP-adres ontdekt en opslaat.

U kunt deelname aan dit trackingproces op verschillende manieren voorkomen: a) door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen, met name het onderdrukken van cookies van derden betekent dat u geen advertenties van externe providers zult ontvangen; b) door de cookies voor het bijhouden van conversies uit te schakelen, door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein "www.googleadservices.com" worden geblokkeerd, https://www.google.de/settings/ads , deze instelling worden verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; c) door het deactiveren van op interesses gebaseerde advertenties van de providers die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne "Over advertenties" via de link http://www.aboutads.info/choices , wordt deze instelling verwijderd als u uw cookies verwijdert; d) door permanente deactivering in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome onder de link http://www.google.com/settings/ads/plugin . We willen u erop wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze aanbieding volledig kunt gebruiken.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, lit. f AVG. Ons legitieme belang vloeit voort uit de genoemde marketingdoeleinden.

Google AdSense

Deze website maakt gebruik van de online advertentieservice Google AdSense, die kan worden gebruikt om advertenties weer te geven die zijn afgestemd op uw interesses. We zijn geïnteresseerd in het tonen van advertenties die voor u interessant kunnen zijn om onze website interessanter voor u te maken. Voor dit doel wordt statistische informatie over u verzameld, die wordt verwerkt door onze advertentiepartners. Deze advertenties zijn te herkennen aan de vermelding "Google-advertenties" in de betreffende advertentie.

Wanneer u onze website bezoekt, ontvangt Google de informatie dat u onze website heeft bezocht. Hiervoor gebruikt Google een webbaken om een ​​cookie op uw computer te plaatsen. De gegevens die worden verzameld wanneer u onze website bezoekt, worden verzonden. We hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en we zijn ons ook niet bewust van de volledige omvang van de gegevensverzameling en de opslagperiode. Uw gegevens worden overgebracht naar de VS en daar geëvalueerd. Als u bent ingelogd met uw Google-account, kunnen uw gegevens er rechtstreeks aan worden toegewezen. Als u niet wilt dat uw Google-profiel wordt toegewezen, moet u zich afmelden. Het is mogelijk dat deze gegevens worden doorgegeven aan contractpartners van Google, derden en autoriteiten.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, lit. f AVG. Ons legitieme belang vloeit voort uit de genoemde marketingdoeleinden.

Deze website maakte ook Google AdSense-advertenties van derden mogelijk. De bovengenoemde gegevens kunnen worden overgedragen aan deze externe providers (genoemd op https://support.google.com/dfp_sb/answer/94149 ).

U kunt de installatie van Google AdSense-cookies op verschillende manieren voorkomen: a) door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen, met name het onderdrukken van cookies van derden betekent dat u geen advertenties van derden zult ontvangen; b) door de op interesses gebaseerde advertenties op Google te deactiveren via de link http://www.google.de/ads/preferences , waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert; c) door het deactiveren van op interesses gebaseerde advertenties van de providers die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne "Over advertenties" via de link http://www.aboutads.info/choices , wordt deze instelling verwijderd als u uw cookies verwijdert; d) door permanente deactivering in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome onder de link http://www.google.com/settings/ads/plugin . We willen u erop wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze aanbieding volledig kunt gebruiken.

Gegevens aanvrager

Als u ons uw aanvraag stuurt, zullen we de aan ons verstrekte gegevens verwerken om te voldoen aan onze (pre) contractuele verplichtingen als onderdeel van het aanvraagproces. Als uw sollicitatie succesvol is, verwerken wij de gegevens voor het uitvoeren van de arbeidsrelatie.

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, lit. b AVG en § 26 BDSG. Stuur ons vrijwillig speciale categorieën van persoonlijke gegevens, zoals Gezondheidsgegevens of religieuze overtuiging, de rechtsgrondslag is bovendien artikel 9, lid 2, lit. b AVG.

Als uw aanvraag niet succesvol is, zullen wij uw gegevens uiterlijk na zes maanden verwijderen. Tot die tijd worden de gegevens opgeslagen om eventuele vragen over het aanvraagproces te beantwoorden en om te voldoen aan onze verplichtingen om bewijs te leveren van de AGG. Als u uw aanvraag intrekt, zullen wij uw gegevens direct verwijderen.

SSL-codering

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens verzending te beschermen, gebruiken we de modernste versleutelingsmethoden (bijv. SSL) via HTTPS.

Datatransmissie bij het sluiten van een contract voor boekingen, online winkels, retailers en verzending van goederen

We geven alleen persoonsgegevens door aan derden als dit nodig is in het kader van contractverwerking, bijvoorbeeld aan de bedrijven die belast zijn met de levering van de goederen of de kredietinstelling die belast is met de betalingsverwerking. Een verdere verzending van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de verzending. Uw gegevens worden niet zonder uitdrukkelijke toestemming aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.
De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, lit. b AVG, die de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een ​​contract of precontractuele maatregelen te vervullen.

Gegevensbeschermingsverklaring voor het gebruik van New Relic

Op deze website gebruiken we een plug-in van de webanalyseservice van New Relic. Het stelt ons in staat statistische evaluaties van de snelheid van de website vast te leggen. Deze service wordt beheerd door New Relic Inc., 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, VS ("New Relic").

Wanneer een gebruiker een website van deze aanbieding oproept die een dergelijke plug-in bevat, brengt zijn browser een directe verbinding tot stand met de New Relic-servers. De provider heeft daarom geen invloed op de hoeveelheid gegevens die New Relic verzamelt met behulp van deze plug-in en informeert de gebruiker daarom op basis van zijn kennisniveau:

Door de plug-in te integreren, ontvangt New Relic de informatie dat een gebruiker de bijbehorende pagina van het aanbod heeft opgevraagd. Als de gebruiker is aangemeld bij New Relic, kan New Relic het bezoek aan zijn account toewijzen bij New Relic. Als een gebruiker geen lid is van New Relic, bestaat de mogelijkheid dat New Relic zijn IP-adres zal achterhalen en opslaan.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door New Relic, evenals de gerelateerde rechten en instellingsopties om de privacy van de gebruikers te beschermen, zijn te vinden in de gegevensbeschermingsinformatie van New Relic: https://newrelic.com/privacy .

Als een gebruiker lid is van New Relic en niet wil dat New Relic gegevens over hem verzamelt via deze aanbieding en deze koppelt aan zijn ledengegevens die zijn opgeslagen bij New Relic, moet hij zich afmelden bij New Relic voordat hij de website bezoekt.

Houd er rekening mee dat na activering de gegevens naar de betreffende provider worden verzonden.

Houd er rekening mee dat na activering de gegevens naar de betreffende provider worden verzonden.