Impressum

De opdruk vind je hier

Dienstaanbieder in de zin van  § 5 van de telecommunicatiewet (TMG) is het

Zweckverband Tourismusverband Biggesee-Listersee

Der Zweckverbandsvorsteher Christian Pospischil, Burgemeester van de Hanzestad Attendorn
Kölner Straße 12
D 57439 Attendorn
Telefoon: 0049  27 22 / 64 – 210
Telefax: 0049 27 22 / 64 – 241

Bij het Zweckverband gaat het om een publiekrechtelijk lichaam.

De Zweckverband Tourismusverband Biggesee-Listersee is een publiekrechtelijke vennootschap, vertegenwoordigd door het hoofd van de vereniging Christian Pospischil (burgemeester van de Hanzestad Attendorn).

De redactionele verantwoordelijkheid voor deze inhoud van het Tourismusverband Biggesee-Listersee ligt – indien niet anders aangegeven  – bij:

Zweckverband Tourismusverband Biggesee-Listersee
Der Zweckverbandsvorsteher
Christian Pospischil, Burgermeester van de Hanzestad Attendorn

Kantoor :
Tourismusverband Biggesee-Listersee
Schüldernhof 17
D 57439 Attendorn
Telefon:  0049 2722 / 65 79 240
Telefax:   0049 2722 / 65 79 241
E-Mail: info@bigge-listersee.de

Geschäftsführerin Imke Grotelüschen
E-Mail: i.grotelueschen@bigge-listersee.de

Belastingnummer : 338/5859/0749

Wij zijn niet verplicht of verplicht om aan arbitrageprocedures voor een arbitragecommissie deel te nemen.

Platform voor de online arbitrage van de Europese Commissie online geschillenbeslechtingsplatform

Afdeling: Tourismusverband Biggesee-Listersee Directrice Imke Grotelüschen

Aansprakelijkheid voor inhoud

Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetten in overeenstemming met sectie 7 (1) TMG. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie van derden te controleren of te zoeken naar omstandigheden die wijzen op illegale activiteiten.
Verplichtingen voor het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter alleen mogelijk vanaf het moment dat we ons bewust worden van een specifieke juridische overtreding. Zodra we ons bewust worden van dergelijke schendingen, zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, waar wij geen invloed op hebben. Om deze reden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. De betreffende aanbieder of exploitant van de pagina's is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina's. De gelinkte pagina's werden op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Er was geen illegale inhoud waarneembaar op het moment dat de link werd gemaakt.
Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is niet redelijk zonder concreet bewijs van een inbreuk. Zodra we ons bewust worden van wettelijke schendingen, zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrechten

Op de inhoud en werken op deze pagina's die door de site-exploitant zijn gemaakt, is het Duitse auteursrecht van toepassing. Voor duplicatie, bewerking, distributie en elk gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze pagina zijn alleen toegestaan ​​voor privé, niet-commercieel gebruik.
Voor zover de inhoud op deze pagina niet is gemaakt door de exploitant, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name de inhoud van derden is als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks kennis nemen van een inbreuk op het auteursrecht, laat het ons dan weten. Zodra we ons bewust worden van wettelijke schendingen, zullen we dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Gegevensbescherming

De toegang tot dit webaanbod wordt geregistreerd (pagina, datum, IP-adres). Deze gegevens worden voor statistieke doeleinden in geanonimiseerde vorm opgeslagen en na twee maanden weer gewist. Indien u ons een e-mail wilt sturen, vergeet dan niet dat de informatie tot het gebruik van een coderingsmethode tijdens het transport door onbevoegden ter kennis genomen, vervalst of gewist kunnen worden. Voor vertrouwelijke informatie is daarom de briefweg aanbevolen. Wanneer in het internetaanbod de mogelijkheid bestaat om persoonsgegevens of zakelijke gegevens in te voeren (e-mailadressen, namen, adressen), worden deze gegevens door de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige basis vrijgegeven. Het gebruik van alle aangeboden diensten is  – voor zover technisch mogelijk en redelijk– ook zonder vermelding van dergelijke gegevens of met vermelding van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem toegestaan.

Rechtsgeldigheid van deze aansprakelijkheidsuitsluiting

Deze aansprakelijkheidsuitsluiting moet als deel van het internetaanbod beschouwd worden, van waaruit naar deze pagina verwezen werd. Indien delen of formuleringen van deze tekst de geldende rechtssituatie niet, niet meer of niet volledig vervult, blijven de andere delen van het document qua inhoud en geldigheid onaangetast.

Aansprakelijkheidsuitsluiting

De verstrekte informatie op deze website werd door ons zorgvuldig gecontroleerd en wordt regelmatig geactualiseerd.  Er kan echter geen garantie gegeven worden dat alle gegevens steeds volledig, correct en actueel zijn. Dit geldt in het bijzonder voor alle verbindingen (“links“) met andere websites, waarnaar rechtstreeks of onrechtstreeks verwezen wordt. Alle gegevens kunnen zonder voorgaande aankondiging aangevuld, verwijderd of veranderd worden.
Verder is het niet onze verantwoordelijkheid om voorzorgsmaatregelen te nemen tegen destructieve programma’s of programmadelen zoals virussen, wormen, Trojaanse paarden e.d., die op webservers liggen en die mogelijkerwijs door links vanaf onze website bereikt kunnen worden.

Afbeeldingsbronnen

De foto’s werden door de Hanzestad Attendorn, het Brandweermuseum  Attendorn, de Atta-grot, de stad  Drolshagen, de Verein Drolshagen Marketing e.V., Sven Huppertz, de stad Meinerzhagen, het Heimatverein Meinerzhagen, Personenschifffahrt Biggesee, de stad Olpe, de Verein Olpe Aktiv e.V., Tatjana Schefers, Volker Schneider, Stefan Ziese, Sauerland Tourismus e.V., Dennis Stratmann, Tanja Evers,  Sabrina Voss, Manfred Stromberg, Oliver Köhnke, Flycam Sauerland, Björn Bernhardt, Susanne Schnatz, Kevin Bischof,  Dominik Wigger, Sabrina Voss, UFO Luftbild, de camping Gut Kalberschnacke,  H.D. Wurm, de gemeente Wenden en het Schaustellerverband Wendener Kirmes ter beschikking gesteld. Wij bedanken ons ook bij de fotografen, die hun foto’s op pixabay.com ter beschikking stellen.

YouTube filmpjes

We hebben YouTube-video's geïntegreerd in ons online aanbod, die zijn opgeslagen op http://www.youtube.com en direct vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. De aanbieder van deze dienst is Google. De video's zijn allemaal geïntegreerd in de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus", d.w.z. H. dat er geen gegevens over u als gebruiker naar YouTube worden verzonden als u de video's niet afspeelt. Alleen wanneer u de video's afspeelt, worden de in de volgende paragraaf genoemde gegevens verzonden. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht. Door de website te bezoeken, ontvangt YouTube de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt opgeroepen. Bovendien worden de gegevens die worden verzameld wanneer u onze website bezoekt, verzonden. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount is. Als u bij YouTube bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel op YouTube, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor advertenties, marktonderzoek en/of op behoeften gebaseerde vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om op behoeften gebaseerde reclame te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij je contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. De wettelijke basis voor het gebruik van YouTube-video's is uw toestemming en dus artikel 6 lid 1, a DSGVO.

Plug-ins voor sociale media

We gebruiken momenteel de volgende plug-ins voor sociale media: Facebook en Instagram. Wij gebruiken de zogenaamde twee-klik-oplossing of een technisch gelijkwaardige oplossing. Dit betekent dat er bij een bezoek aan onze site in eerste instantie geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan de aanbieders van de plug-ins. U herkent de aanbieder van de plug-in aan de markering op het vak boven de initialen of het logo. Via de button geven wij u de mogelijkheid om direct met de aanbieder van de plug-in te communiceren. Alleen als u op het gemarkeerde veld klikt en het daardoor activeert, wordt de plug-in-aanbieder geïnformeerd dat u de betreffende website van ons online-aanbod hebt bezocht. Bovendien worden de gegevens die worden verzameld wanneer u onze website bezoekt, verzonden. In het geval van Facebook en Xing wordt het IP-adres volgens de respectievelijke providers in Duitsland onmiddellijk na verzameling geanonimiseerd. Door de plug-in te activeren, worden uw persoonlijke gegevens daarom naar de betreffende plug-in-provider verzonden en daar opgeslagen (in het geval van Amerikaanse providers in de VS). Omdat de plug-inprovider met name gegevens verzamelt via cookies, raden we u aan om alle cookies te verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser voordat u op het grijze vakje klikt. We hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingsprocedures, noch zijn we op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking, de bewaartermijnen. We hebben ook geen informatie over het verwijderen van de gegevens die door de plug-inprovider zijn verzameld.  

De aanbieder van de plug-in slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of op behoeften gebaseerde vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor niet-ingelogde gebruikers) om op behoeften gebaseerde advertenties weer te geven en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met de betreffende plug-inprovider om dit recht uit te oefenen. Met de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid om te communiceren met sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en interessanter kunnen maken voor u als gebruiker. De wettelijke basis voor het gebruik van de plug-ins is artikel 6 lid. 1, f DSGVO, waarbij ons gerechtvaardigd belang voortvloeit uit marketingdoeleinden. Voor zover toestemming wordt gegeven door op een plug-in te klikken, is de rechtsgrond artikel 6 lid. 1, a DSGVO.

De gegevens worden doorgegeven ongeacht of u een account bij de plug-in-aanbieder hebt en daar bent ingelogd. Als u bent ingelogd bij de plug-in-aanbieder, worden uw bij ons verzamelde gegevens direct toegewezen aan uw bestaande account bij de plug-in-aanbieder. Als u op de geactiveerde knop drukt en b.v. B. de pagina koppelt, slaat de plug-inprovider deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en deelt deze openbaar met uw contacten. We raden u aan om regelmatig uit te loggen na gebruik van een sociaal netwerk, maar vooral voordat u de plug-in-knop voor sociale media activeert, omdat u zo kunt voorkomen dat u wordt toegewezen aan uw profiel bij de plug-in-provider. Meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-inprovider vindt u in de gegevensbeschermingsverklaringen van deze providers die hieronder worden meegedeeld. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten op dit gebied en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen.

Adressen van de respectievelijke plug-in-aanbieders en URL met hun gegevensbeschermingsverklaringen:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; weitere Informationen zur Datenerhebung: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications sowie http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.

Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. De privacy beleid van Google vindt u onder: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA, https://help.instagram.com/519522125107875 .

Bronvermeldingen: Facebook Disclaimer, eRecht24 Disclaimer, Jurando GmbH
 

Webdesign

Inwebco GmbH
Möhnestraße 55
59755 Arnsberg
Tel: 02932-434490
www.inwewbco.com

 

Deze opdruk is ook van toepassing op het volgende socialemediakanaal: Facebook en Instagram

 

 

Bitte beachten Sie, dass nach der Aktivierung Daten an den jeweiligen Anbieter übermittelt werden.

Bitte beachten Sie, dass nach der Aktivierung Daten an den jeweiligen Anbieter übermittelt werden.