Verklaring inzake de gegevensbescherming

Hier vindt u ons privacybeleid

natuur-belevenisgebied Biggemeer-Listermeer / Verklaring inzake de gegevensbescherming

Privacybeleid voor https://www.biggesee-listersee.com

Wie is verantwoordelijk en hoe neem ik contact op met de functionaris voor gegevensbescherming?

Zweckverband Tourismusverband Biggesee-Listersee
Schüldernhof 17
57439 Attendorn
info@bigge-listersee.de

Onze functionaris voor gegevensbescherming, JURANDO GmbH (https://www.jurando.de/), Dr. Dennis Werner is bereikbaar via datenschutz@ihre-domain.de of per post op ons adres met de toevoeging "functionaris voor gegevensbescherming".

Welke rechten heeft u je?

Met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten jegens ons:
- Recht op informatie (Art. 15 DSGVO)
- Recht op rectificatie (Art. 16 DSGVO)
- Recht op gegevenswissing (Art. 17 DSGVO)
- Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 DSGVO)
- Recht op gegevensoverdraagbaarheid (Art. 20 DSGVO)
- Recht om bezwaar te maken tegen verwerking (Art. 21 DSGVO)
- Recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (Art. 77 DSGVO)
- Recht om de aan ons verleende toestemming te allen tijde in te trekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de tot aan de intrekking uitgevoerde verwerking.

Bezoek van onze website

Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden bezoekt, d.w.z. als u ons geen andere informatie verstrekt, verwerken wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser aan ons doorgeeft. Dit zijn: IP-Adres van uw systesm,

• Datum en tijd (incl. tijdzone) van uw aanvraag,
• Type, inhoud en protocolversie van uw verzoek (specifieke paginaweergave),
• toegangsstatus (HTTP-statuscode) van onze server,
• grootte van onze serverrespons in bytes,
• Website waarvan het verzoek afkomstig is (zogenaamde "referrer"),
• Uw user-agent (type, versie, gebruikt besturingssysteem) en
• het domain dat u bezoekt.

We slaan deze gegevens ook op in logbestanden. De genoemde gegevens zijn voor ons technisch noodzakelijk om onze website weer te geven, de stabiliteit en veiligheid te waarborgen en ons aanbod te optimaliseren. De rechtsgrondslag is artikel 6 lid 1 f DSGVO, waarbij ons gerechtvaardigd belang voortvloeit uit de bovengenoemde doeleinden. Wij verwijderen deze gegevens uiterlijk na zeven dagen. Verdere opslag vindt alleen plaats als de persoonsgegevens geanonimiseerd zijn; in het geval van IP-adressen gebeurt dit bijvoorbeeld door ze af te korten in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming.

Cookies

Wij gebruiken de volgende cookies op onze site:

Naam              Doel                               technisch      Opslagduur                             eventueel
                                                                 vereist?                                                    Ontvangers/externe                   
                                                                                                                                 leveranciers, indien van
                                                                                                                                          toepassing

SEGUID         Segmentierung                  ja                   1 jaar
wishlist Merkliste                                      ja                   1 jaar
popupStatus   Popup                               ja                    12.12.2999, 12:00:00 UTC
_ga                  Google Analytics               nee                2 jaaren                                Google
_gid                 Google Analytics               nee                1 dag                                     Google
tt                      TOMAS Einbindung          ja                   1 jaar                                     Land in Sicht
Routeid           TOMAS Einbindung          ja                   1 jaar                                     Land in Sicht

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw systeem worden opgeslagen en waardoor wij bepaalde informatie ontvangen. Wanneer u onze website bezoekt, wijzen wij u op het gebruik van cookies door middel van een cookieverklaring die verwijst naar deze privacyverklaring. Daar kunt u ook akkoord gaan met het gebruik van cookies. De wettelijke basis voor het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is artikel 6 lid. 1 f DSGVO. Ons gerechtvaardigd belang bij het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om u een functionele en gebruiksvriendelijke website te kunnen aanbieden. De wettelijke basis voor de technisch onnodige cookies is uw toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid. 1, a DSGVO. U kunt cookies op elk moment verwijderen via uw browserinstellingen

Contact Formulier

Als u ons contactformulier gebruikt, zullen wij de door u verstrekte gegevens gebruiken, waarbij alleen een geldig e-mailadres vereist is en de overige informatie vrijwillig is om uw vraag te beantwoorden. De gegevensverwerking om contact met ons op te nemen vindt plaats op basis van artikel 6, lid. 1, b, DSGVO, voor zover uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering of verwerking van met u gesloten contracten of het aangaan van een contract. In andere gevallen is de rechtsgrond artikel 6 lid. 1, f DSGVO, waarbij ons gerechtvaardigd belang voortvloeit uit de bovengenoemde doeleinden. De persoonlijke gegevens die door ons zijn verzameld voor het gebruik van het contactformulier worden automatisch verwijderd nadat uw verzoek is behandeld, tenzij we wettelijk verplicht zijn om deze op te slaan of we de gegevens nodig hebben om het contract uit te voeren.

Contact via e-mail

Als u per e-mail contact met ons opneemt, slaan wij de door u verstrekte persoonsgegevens op om uw vragen te kunnen beantwoorden. Tijdens het transport of de bezorging van uw e-mail worden ook regelmatig loggegevens gegenereerd, die bijvoorbeeld ook het IP-adres van de door u gebruikte e-mailserver bevatten. Deze loggegevens zijn nodig voor een goede werking van onze e-mailserver en dienen tevens als bewijs bij serverproblemen of beveiligingsincidenten. De rechtsgrondslag is artikel 6 lid. 1, f DSGVO, waarbij ons gerechtvaardigd belang voortvloeit uit de bovengenoemde doeleinden. Als het contact is gericht op het sluiten van een contract of als het contact plaatsvindt in het kader van een bestaande contractuele relatie, is de rechtsgrondslag artikel 6, lid. 1, b DSGVO. De gegevens worden verwijderd wanneer het verzoek definitief is verwerkt, als we niet wettelijk verplicht zijn om deze op te slaan of als we de gegevens nodig hebben om het contract uit te voeren. De loggegevens op onze e-mailserver worden uiterlijk na zeven dagen verwijderd.

Plug-ins voor sociale media

We gebruiken momenteel de volgende plug-ins voor sociale media: Facebook en Instagram. Wij gebruiken de zogenaamde twee-klik-oplossing of een technisch gelijkwaardige oplossing. Dit betekent dat er bij een bezoek aan onze site in eerste instantie geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan de aanbieders van de plug-ins. U herkent de aanbieder van de plug-in aan de markering op het vak boven de initialen of het logo. Via de button geven wij u de mogelijkheid om direct met de aanbieder van de plug-in te communiceren. Alleen als u op het gemarkeerde veld klikt en het daardoor activeert, wordt de plug-in-aanbieder geïnformeerd dat u de betreffende website van ons online-aanbod hebt bezocht. Bovendien worden de gegevens die worden verzameld wanneer u onze website bezoekt, verzonden. In het geval van Facebook en Xing wordt het IP-adres volgens de respectievelijke providers in Duitsland onmiddellijk na verzameling geanonimiseerd. Door de plug-in te activeren, worden uw persoonlijke gegevens daarom naar de betreffende plug-in-provider verzonden en daar opgeslagen (in het geval van Amerikaanse providers in de VS). Omdat de plug-inprovider met name gegevens verzamelt via cookies, raden we u aan om alle cookies te verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser voordat u op het grijze vakje klikt. We hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en gegevensverwerkingsprocedures, noch zijn we op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking, de bewaartermijnen. We hebben ook geen informatie over het verwijderen van de gegevens die door de plug-inprovider zijn verzameld.  

De aanbieder van de plug-in slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of op behoeften gebaseerde vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor niet-ingelogde gebruikers) om op behoeften gebaseerde advertenties weer te geven en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met de betreffende plug-inprovider om dit recht uit te oefenen. Met de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid om te communiceren met sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en interessanter kunnen maken voor u als gebruiker. De wettelijke basis voor het gebruik van de plug-ins is artikel 6 lid. 1, f DSGVO, waarbij ons gerechtvaardigd belang voortvloeit uit marketingdoeleinden. Voor zover toestemming wordt gegeven door op een plug-in te klikken, is de rechtsgrond artikel 6 lid. 1, a DSGVO.

De gegevens worden doorgegeven ongeacht of u een account bij de plug-in-aanbieder hebt en daar bent ingelogd. Als u bent ingelogd bij de plug-in-aanbieder, worden uw bij ons verzamelde gegevens direct toegewezen aan uw bestaande account bij de plug-in-aanbieder. Als u op de geactiveerde knop drukt en b.v. B. de pagina koppelt, slaat de plug-inprovider deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en deelt deze openbaar met uw contacten. We raden u aan om regelmatig uit te loggen na gebruik van een sociaal netwerk, maar vooral voordat u de plug-in-knop voor sociale media activeert, omdat u zo kunt voorkomen dat u wordt toegewezen aan uw profiel bij de plug-in-provider. Meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-inprovider vindt u in de gegevensbeschermingsverklaringen van deze providers die hieronder worden meegedeeld. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten op dit gebied en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen.

Adressen van de respectievelijke plug-in-aanbieders en URL met hun gegevensbeschermingsverklaringen:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; weitere Informationen zur Datenerhebung: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications sowie http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.

Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. De privacy beleid van Google vindt u onder: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA, https://help.instagram.com/519522125107875 .

Als er sprake is van een doorgifte naar een derde land, is dit ofwel gebaseerd op een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, de huidige EU-modelcontractbepalingen of uw toestemming.

Gegevens van sollicitanten

Als u ons uw sollicitatie stuurt, verwerken wij de gegevens die naar ons zijn verzonden om aan onze (pre)contractuele verplichtingen te voldoen als onderdeel van het sollicitatieproces. Als uw sollicitatie succesvol is, verwerken wij de gegevens ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsrelatie. De rechtsgrondslag is artikel 6 lid 1, b DSGVO en artikel 26 BDSG. Als u vrijwillig bijzondere categorieën persoonsgegevens aan ons doorgeeft, zoals gezondheidsgegevens of religieuze overtuigingen, is de rechtsgrond ook artikel 9, lid 2, b DSGVO. Als uw sollicitatie niet succesvol is, verwijderen wij uw gegevens uiterlijk na zes maanden. De opslag tot die tijd vindt plaats om eventuele vragen over het sollicitatieproces te beantwoorden en om te voldoen aan onze bewijsplicht vanuit de AGG. Als je je sollicitatie intrekt, verwijderen we je gegevens direct.

Google-services

Deze website maakt gebruik van de hieronder nader beschreven Google-diensten, die worden aangeboden door Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De informatie die wordt gegenereerd als onderdeel van het gebruik van de diensten kan worden verzonden naar een server van Google in de VS en daar worden opgeslagen. We hebben de huidige EU-modelcontractbepalingen met de aanbieder gesloten als rechtsgrond voor elke overdracht naar een derde land die kan plaatsvinden.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die cookies (tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen) gebruikt om een ​​analyse van uw gebruik van de website mogelijk te maken en om ons aanbod voortdurend te verbeteren en interessanter te maken. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort voordat het naar een derde land wordt verzonden. Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()". Als gevolg hiervan worden IP-adressen in verkorte vorm verder verwerkt, wat betekent dat ze niet aan individuen kunnen worden gekoppeld. Als de over u verzamelde gegevens een persoonlijke referentie hebben, wordt deze onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderd. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) naar Google worden verzonden en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door gebruik te maken van de browser-plug-in die beschikbaar is onder de volgende link. en installeer in: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

U kunt ook op [Link: javascript:gaoop_analytics_optout();] klikken om een ​​zogenaamde analytics opt-out cookie in te stellen, die voorkomt dat Google Analytics gegevens verzamelt bij het gebruik van deze website in de toekomst. Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een apparaatoverschrijdende analyse van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd met behulp van een gebruikers-ID. U kunt de apparaatoverschrijdende analyse van uw gebruik deactiveren in uw klantaccount onder "Mijn gegevens", "Persoonlijke gegevens". De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is uw toestemming en dus artikel 6 (1) (a) DSGVO.

Google Maps

Op deze website maken wij gebruik van het aanbod van Google Maps. Dit stelt ons in staat om u interactieve kaarten direct op de website te tonen en stelt u in staat om comfortabel gebruik te maken van de kaartfunctie. Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website heeft bezocht. Bovendien worden de gegevens die worden verzameld wanneer u onze website bezoekt, verzonden. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount is. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel op Google, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor advertenties, marktonderzoek en/of op behoeften gebaseerde vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om op behoeften gebaseerde reclame te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Maps is uw toestemming en dus artikel 6 lid 1, a DSGVO.

Google Translate

We gebruiken "Google Translate" op onze website om u in staat te stellen onze website gemakkelijk te vertalen. Bij het oproepen van "Google Translate" wordt een cookie geplaatst om de geselecteerde taal te behouden. De cookie wordt meestal verwijderd wanneer de browser wordt gesloten. U kunt het plaatsen van cookies voorkomen door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. In dit geval werkt 'Google Translate' mogelijk niet of niet goed. Tijdens het gebruik van "Google Translate" verwerkt Google informatie over u, zoals de geselecteerde taal en uw surfgedrag. U kunt deze verwerking voorkomen als u onze website alleen in het Duits gebruikt. Alleen wanneer u naar een andere taal overschakelt, worden gegevens naar Google verzonden. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Translate is uw toestemming en dus artikel 6, lid 1, a DSGVO.

Google-weblettertypen

Deze site maakt voor de uniforme weergave van lettertypen gebruik van zogenaamde webfonts van Google. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de benodigde webfonts in uw browsercache om tekst en fonts correct weer te geven. Hiervoor moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor weet Google dat onze website is benaderd via uw IP-adres. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Web Fonts is uw toestemming en dus artikel 6 lid 1, a DSGVO.

Google reCAPTCHA

We gebruiken Google reCAPTCHA op onze website om ervoor te zorgen dat de invoer wordt gedaan door een natuurlijk persoon en niet door een machinale of geautomatiseerde verwerking. Uw IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service, worden naar Google verzonden. De wettelijke basis voor het gebruik van Google reCAPTCHA is uw toestemming en dus artikel 6, lid 1, a DSGVO.

YouTube filmpjes

We hebben YouTube-video's geïntegreerd in ons online aanbod, die zijn opgeslagen op http://www.youtube.com en direct vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. De aanbieder van deze dienst is Google. De video's zijn allemaal geïntegreerd in de "uitgebreide gegevensbeschermingsmodus", d.w.z. H. dat er geen gegevens over u als gebruiker naar YouTube worden verzonden als u de video's niet afspeelt. Alleen wanneer u de video's afspeelt, worden de in de volgende paragraaf genoemde gegevens verzonden. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht. Door de website te bezoeken, ontvangt YouTube de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website hebt opgeroepen. Bovendien worden de gegevens die worden verzameld wanneer u onze website bezoekt, verzonden. Dit gebeurt ongeacht of YouTube een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount is. Als u bij YouTube bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel op YouTube, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. YouTube slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor advertenties, marktonderzoek en/of op behoeften gebaseerde vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om op behoeften gebaseerde reclame te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij je contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. De wettelijke basis voor het gebruik van YouTube-video's is uw toestemming en dus artikel 6 lid 1, a DSGVO.

Facebook

We hebben een Facebook-pagina om onze producten en diensten onder de aandacht te brengen en om met u in contact te komen. Voor de operatie werken we samen met de Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal, Harbour, Dublin 2, Ireland verantwortlich.

Wij willen u erop wijzen dat wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt, Facebook onder meer uw IP-adres en andere informatie over uw gebruiksgedrag verzamelt. Deze informatie wordt gebruikt om ons, als beheerder van de Facebook-pagina's, statistische informatie te verstrekken over het gebruik van de Facebook-pagina. De gegevens die in dit verband worden verzameld, worden verwerkt door Facebook Ltd. verwerkt en, indien nodig, overgedragen aan landen buiten de Europese Unie, in het bijzonder naar de VS. De verzending en verdere verwerking in deze landen kan gepaard gaan met risico's die wij als beheerder van de site niet kunnen beoordelen en uitsluiten. Welke informatie Facebook ontvangt en hoe deze wordt gebruikt, wordt door Facebook alleen in algemene termen beschreven en is ons niet volledig bekend. Facebook bepaalt niet hoe Facebook de gegevens voor eigen doeleinden gebruikt, in hoeverre activiteiten op de Facebook-pagina worden toegewezen aan individuele gebruikers, hoe lang Facebook deze gegevens opslaat en of gegevens van een bezoek aan de Facebook-pagina aan derden worden doorgegeven definitief en duidelijk genoemd en is ons niet bekend. Er kan echter van worden uitgegaan dat Facebook deze gegevens in zijn eigen belang gebruikt voor reclamedoeleinden, het maken van gebruikersprofielen en marktonderzoek. Als u bent aangemeld bij Facebook wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt, kan Facebook uw activiteiten aan uw account toewijzen - mogelijk over websites heen. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om inhoud of advertenties op u af te stemmen. Als u dit wilt vermijden, moet u zich afmelden bij Facebook of de functie "aangemeld blijven" deactiveren, de cookies op uw apparaat verwijderen en uw browser afsluiten en opnieuw starten. Op deze manier wordt Facebook-informatie die kan worden gebruikt om u rechtstreeks te identificeren, verwijderd. Hierdoor kunt u onze Facebook-pagina gebruiken zonder uw Facebook-ID prijs te geven. Wanneer u toegang krijgt tot interactieve functies van de site (vind ik leuk, commentaar, delen, bericht, enz.), verschijnt een Facebook-inlogscherm. Nadat u bent ingelogd, wordt u door Facebook weer als specifieke gebruiker herkend. Wij verzamelen of verwerken zelf geen gegevens van uw gebruik van onze Facebook-pagina. De wettelijke basis is ons legitieme belang bij een actuele presentatie van onze producten en diensten, evenals het aanbieden van interactie- en contactmogelijkheden in overeenstemming met artikel 6, lid 1, f DSGVO. Als u contact met ons opneemt om een ​​overeenkomst aan te gaan of af te sluiten, is de rechtsgrond artikel 6, lid 1, b DSGVO.

SSL-codering

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken we de modernste coderingsmethoden (bijv. SSL) via HTTPS.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van het contract voor boekingen, online winkels, retailers en verzending van goederen

We geven persoonsgegevens alleen door aan derden als dit nodig is in het kader van de contractverwerking, bijvoorbeeld aan het bedrijf dat is belast met de levering van de goederen of de bank die verantwoordelijk is voor de verwerking van de betaling. Verdere overdracht van de gegevens vindt niet of alleen plaats als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de overdracht. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden uw gegevens niet aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden. De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, b DSGVO, dat de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een ​​contract of precontractuele maatregelen uit te voeren.

 

Gegevensbeschermingsverklaring voor het gebruik van my.toubiz #elements

We gebruiken de plug-in mein.toubiz #elements van de provider land in sicht AG op onze website. Deze plug-in maakt gebruik van de open source webanalyseservice Matomo. Matomo maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Hiertoe wordt de door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website op onze server. Het IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen. Matomo-cookies blijven op uw eindapparaat staan ​​totdat u ze verwijdert. De opslag van Matomo-cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op artikel 6 lid 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de anonieme analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijvoorbeeld toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, onder a), AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt niet aan derden doorgegeven. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Als u niet akkoord gaat met de opslag en het gebruik van uw gegevens, kunt u de opslag en het gebruik hier deactiveren. In dit geval wordt een opt-out-cookie in uw browser opgeslagen, waardoor Matomo geen gebruiksgegevens kan opslaan. Als u uw cookies verwijdert, wordt ook de Matomo opt-out-cookie verwijderd. De opt-out moet opnieuw worden geactiveerd wanneer u deze website opnieuw bezoekt.

dienstverlener; land in sicht ag, Wiesentalstr. 5, 79115 Freiburg, www.land-in-sicht.de

Bitte beachten Sie, dass nach der Aktivierung Daten an den jeweiligen Anbieter übermittelt werden.

Bitte beachten Sie, dass nach der Aktivierung Daten an den jeweiligen Anbieter übermittelt werden.